World Template

Znaczenie marki dla konsumenta

Natłok informacji oraz przekazów reklamowych w społeczeństwie informacyjnym wymaga ciągłego wyszukiwania alternatywnych metod promocji, pozwalających na stworzenie i podtrzymanie relacji z klientem oraz stabilizujących wizerunek firmę wśród konkurencji. Gdy zwykła reklama nie wystarcza, kluczowe staje się odpowiednie zarządzanie informacją o firmie, produkcie czy usłudze, przede wszystkim za pośrednictwem komunikowania marką.

Czym właściwie jest marka? Problemy z właściwym rozumieniem tego terminu wynikają z faktu, że jest on trudny do zdefiniowania ze względu na niefizyczną naturę. Marka stanowi symboliczne odzwierciedlenie właściwości produktu czy firmy oraz korzyści, jakie oferuje nabywcom. Pod pojęciem marki może więc stać nazwa, symbol, logo, napis czy kolorystyka, ogólne wrażenia nabywców, a także różne kombinacje tych elementów; muszą one być ściśle powiązane, by stanowić spójny przekaz marketingowy.

Marka pełni bez wątpienia istotną rolę dla firmy czy organizacji – pozwala na odróżnienie jej towarów od produktów konkurencji, prawnie chroni przed zakusami konkurentów, ułatwia wprowadzanie na rynek nowych produktów czy usług i ich późniejszą promocję, a także kreuje nabywców i pozwala na zyskanie ich lojalności.

Znana marka a korzyści

Jednak korzyści z istnienia marki płyną również do nabywców. Wynika to z faktu, że marka traktowana jest jako obietnica dobrej jakości oraz rodzaj podpisu – znajomość producenta stanowi gwarancję jakości produktu, automatycznie stawiając go na pozycji wyższej od podobnych wyrobów bezmarkowych. Znający daną markę nabywca jest pewien istnienia niezmiennego poziomu jakości oferowanych produktów czy usług, wie też, jakich walorów estetycznych czy praktycznych powinien się spodziewać. Z tego samego względu łatwiej mu podejmować decyzję – w efekcie skraca się czas poświęcany na poszukiwanie informacji, a proces decyzyjny ulega uproszczeniu, niezależnie od tego, w jakim miejscu, czasie i sytuacji konsument musi dokonać zakupu.

Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, że marki utożsamiane są z konkretnymi grupami społecznymi lub określonym stylem życia. Wzrost prestiżu danej marki przekłada się na prestiż produktu, co pozwala nabywcom podnieść własny status w otoczeniu i zademonstrować własną postawę oraz przynależność do danej grupy. Marka wpływa zatem również na kształtowanie tożsamości klientów. Wynika to z tak zwanego symbolicznego znaczenia marki, czyli jej właściwości ekspresyjnych – marka pomaga wyrazić nastrój, pozycję społeczną, a nawet ideologię.

Marka a ryzyko

Istnienie marki pozwala na zminimalizowanie ryzyka, podejmowanego przez konsumenta, zarówno w zakresie jakościowym (klient ma świadomość poziomu usług czy jakości danej marki), jak i społecznym i psychologicznym (dana marka jest akceptowana społecznie oraz zgodna z wizerunkiem kupującego). Zmniejszeniu ulega również ryzyko straty czasu na podejmowanie decyzji oraz możliwy dysonans pozakupowy. Tym samym klient czuje się bardziej komfortowo w procesie dokonywania decyzji o zakupie.

Rosnąca rola marki doprowadziła do sytuacji, w której wielu klientów gotowych jest zapłacić nie tyle za produkt, co właśnie za markę i wynikający z niej wizerunek, stworzony przez działania marketingowe. Dlatego nie do przecenienia jest waga kreowania odpowiedniego, pozytywnego wizerunku marki w świadomości; umiejętny branding przyniesie korzyści nie tylko firmie, ale też jej wiernej grupie stałych klientów.

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.emocni.pl/pl/blog/agencja-interaktywna/emarketing-wpisy/wplyw-marki-na-wybor-produktow-w-sieci/