World Template

Wpływ marki na wybór produktów

Na decyzje podejmowane przez człowieka ma wpływ wiele rzeczy. Czasami nie jesteśmy nawet tego świadomi. Codziennie nasz mózg dokonuje niezliczonej ilości wyborów. Dotyczy to m.in. sytuacji, w których trzeba kupić ten lub inny produkt. Żeby ułatwić sobie zadanie, poddajemy się wpływowi marki produktu. Jej znaczenie jest dla nas czymś w rodzaju koła ratunkowego, które rzuca nam producent, wywołując w nas poczucie dobrze wykonanego zadania.

Działanie marki

Jak to się odbywa? Odpowiedź już padła, mianowicie poprzez wpływ marki na umysł każdego potencjalnego konsumenta. Jest to jednak końcowy etap pracy nad budowaniem marki. Za konkretnym „znaczkiem” pozwalającym zidentyfikować producenta kryje się wiele mechanizmów mentalnych, które są źródłem określonych skojarzeń. Sam znak graficzny jest jedynie formą nie wypełnioną żadną treścią. Aby taki stan uległ zmianie, producent musi podjąć określone działania, których celem jest nauczenie konsumenta, że nazwa jego produktu jest synonimem wysokiej jakości oraz prestiżu. Innymi słowy należy sprawić, by marka produktu miała pożądane przez producenta odniesienie. Jest to niezbędna rzecz, być może nawet najważniejsza, która pozwala w sposób skuteczny konkurować z innymi producentami na rynku.

Wpływ marki na wybór produktów można porównać z tym, jak funkcjonuje język. Słysząc od kogoś np. zdanie: „Kocham Cię”, w naszej głowie zrodzi się wiele myśli związanych ze znaczeniem słowa kochać. Każdy będzie miał różne skojarzenia, a zarazem jakaś część tych skojarzeń u wszystkich będzie się pokrywać. Natomiast słysząc zdanie: „Kupiłem mercedesa klasy A”, nazwa marki błyskawicznie wywoła skojarzenia z czymś takim, jak trwałość, bezpieczeństwo czy też wysoki status społeczny kupującego.

Wykreowanie rozpoznawalnej marki, a więc sprawienie, by napis, znak lub forma plastyczna stały się przekaźnikiem określonych wartości, jest niezbędnym elementem strategii, której celem jest zdobycie przez producenta przewagi nad konkurencją na rynku. Przewaga markowych produktów polega właśnie na tym, że mają one „więcej do powiedzenia o sobie”. Konsument poza ceną, opakowaniem, kolorem i kształtem produktu jest w stanie dzięki marce produktu dowiedzieć się o nim wielu innych rzeczy.

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.emocni.pl