World Template

Wizerunek marki a sprzedaż

Wizerunek firmy to sposób postrzegania przedsiębiorstwa. Pomaga on zaistnieć firmie w świadomości klientów i zyskać ich zaufanie. Jednak w dzisiejszych czasach sam dobry wizerunek nie wystarcza – marka powinna pozytywnie się wyróżniać i mieć image lepszy od konkurentów. Patrząc z tej perspektywy sposób postrzegania firmy ma istotny wpływ na sprzedaż, i nie tylko.

Promowanie marki

Wizerunek marki powinien być zaplanowany i kontrolowany już w chwili rozpoczęcia działania firmy. Poza tym powinien być dostosowany do działań biznesowych, co pozwala na weryfikowanie kierunku rozwoju przedsiębiorstwa i udoskonalanie strategii. Dokładnie przemyślany wizerunek marki ma na celu identyfikację pracowników z przekazem, strategią i zamierzeniami przedsiębiorstwa. Pozytywny sposób postrzegania firmy może pomóc w uzyskiwaniu konkurencyjnych cen, wprowadzaniu nowych produktów i rozszerzaniu biznesu na nowe grupy klientów i rynki. Nieprzemyślany wizerunek marki sprawia, że konsumenci tracą zaufanie do firmy, przestają być wobec niej lojalni, a poza tym zmienia się nastawienie pracowników.

wizerunek marki sprzedaż
źródło: www.emocni.pl/pl/blog/agencja-interaktywna/emarketing-wpisy/wplyw-marki-na-wybor-produktow-w-sieci

Jak widać, kreacja marki może znacząco wpływać na sukcesy rynkowe i konkurencyjność przedsiębiorstw. Celem każdej firmy powinno być takie projektowanie usług i takie wykreowanie idealnego wizerunku kompatybilnego ze strategią rynkową i ideami firmy. Jak to osiągnąć? Służy temu dokładna analiza sytuacji, rozpisanie i realizacja planu działania oraz regularne monitorowanie opinii klientów. Trzeba podkreślić, że sposób postrzegania marki nie jest rzeczą stałą – cały czas musi się zmieniać i dostosowywać. Jakie czynniki skłaniają do zmiany wizerunku? Należałoby zastanowić się nad zmianami, jeśli wizerunek marki jest już przestarzały i nie przystaje do obecnych strategii firmy. Innym powodem zmian wizerunkowych są klienci i ich zmieniające się oczekiwania i upodobania, transformacje w strukturze organizacyjnej firmy, wejście na nowe rynki i w końcu to, że konkurencja również wciąż pracuje nad swoim wizerunkiem i trzeba za nią nadążyć, a najlepiej być krok przed nią. Do czynników odgrywających istotną rolę w procesie zmian wizerunkowych należą: tożsamość korporacyjna (corporate identity), reputacja, oferta usługowa, środowisko i personel kontaktowy (jego kompetencje i zachowanie).

Spójny i dobrze opracowany wizerunek marki bez wątpienia wpływa na funkcjonowanie firmy, a co za tym idzie – na wyniki finansowe. Umożliwia tworzenie więzi z klientami i jest mniej kosztowny niż inne działania marketingowo-promocyjne, a może zdziałać wiele dobrego. Dlatego każdy przedsiębiorca powinien zadbać o image swojej firmy.

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.emocni.pl/pl/blog/agencja-interaktywna/marketing-internetowy-wpisy/szukaj-projektowanie-uslug