World Template

Najpopularniejsze marki

Wg raportu przygotowanego przez Interbrand najpopularniejszymi markami 2012 roku są:

  • Coca cola
  • Apple
  • IBM
  • Google
  • Microsoft
  • GE
  • Mc Donald
  • Intel
  • Samsung
  • Toyota