World Template

Księga identyfikacji

Po zakończeniu prac, które obejmuje kreacja(sprawdź www.emocni.pl/pl/blog/agencja-interaktywna/emarketing-wpisy/kreacja-i-strategia) i przygotowanie identyfikacji wizualnej firmy warto zebrać ogólne zasady w jeden dokument, który będzie od tej pory stanowił kompedium wiedzy o marce i sposobie jej graficznej prezentacji. Dokument taki zwykło nazywać się księgą indentyfikacji marki (tzw. brandbook).

Dobrze przygotowana księga powinna zawierać:
  • logotyp, jego wzór konstrukcję i zasady stosowania, minimalny rozmiar, tak zwane pole ochronne wokół znaku, przykłady stosowania (w tym prawidłowy i nieprawidłowy), wersję monochromatyczną (czyli czarno-białą)
  • definicję kolorystyki firmy przedstawioną w CMYK, RGB i PANTONE
  • informacje na temat konstrukcji wizytówki (oprócz ogólnego projektu także informacje o jego konstrukcji, szczegółowe wymiary, odległości, szerokość marginesów, interlinii, krój i wielkość czcionki
  • wizualizację i opis wszelkich innych form reklamowych używanych w twojej firmie (listowniki i papiery firmowe, skórki do prezentacji multimedialnych, foldery, standy, gadżety, szyldy)
Najlepsze projekty(www.emocni.pl/pl/nasze-realizacje ksiąg identyfikacji często nagradzane są w konkursach i rankingach. Każda duża marka może poszczycić się swoją księgą i z pewnością warto uczyć się od tych najlepszych.